Erik Kihlman valde att bygga med Fyrkantens Bygg

Hur kom ni i kontakt med Fyrkantens Bygg? 

”Vi kom i kontakt med Fyrkantens Bygg via kontakter genom mitt arbete. Var i valet och kvalet vilka vi skulle välja att bygga med och i slutändan föll valet på Fyrkanten.”

Hur delaktig var Fyrkantens Bygg i utformningen av erat hus?

När vi kontaktade Fyrkanten så var vi väldigt klara på utseendet/utformningen gällande huset. Däremot så diskuterade vi mycket längs vägen om olika saker, hur vi skulle tänka i vissa scenarion osv. 

Vad vill ni säga till andra som överväger att välja Fyrkantens Bygg som husleverantör?

Vi är i det stora hela nöjda med hur processen och byggandet med Fyrkantens Bygg har gått till.

© 2022 Fyrkantens Bygg