HUR KAN EN NYPRODUKTIONELLER RENOVERING GÅ TILL?EN FRÅGA VI OFTA FÅR AV VÅRA KUNDERÄR ATT DE INTE VET HUR DET GÅR TILL ATT BYGGA.DÄRFÖR HAR VI BESKRIVIT HUR ENNYPRODUKTION GÅR TILL, SAMT NÅGRA RÅD.
HUR GÅRDET TILL?
HUR KAN EN NYPRODUKTIONELLER RENOVERING GÅ TILL?EN FRÅGA VI OFTA FÅR AV VÅRA KUNDERÄR ATT DE INTE VET HUR DET GÅR TILL ATT BYGGA.DÄRFÖR HAR VI BESKRIVIT HUR ENNYPRODUKTION GÅR TILL, SAMT NÅGRA RÅD.
VADGÄLLER?
VILKA JOBB KAN DU SOMKUND FÅ AVDRAG FÖR?DU FÅR AVDRAG FÖR ARBETSKOSTNADEN NÄR VI UTFÖRREPARATION OCH UNDERHÅLL SAMT OM- OCH TTILLBYGGNAD (ROT).MATERIAL OCH RESEKOSTNADER GER INTE RÄTTTILL ROT OCH RUT-AVDRAG.EX PÅ ROT-JOBB: UTBYGGNAD, TAKBYTE, KÖKSBYTE.
VILKA JOBB KAN DU SOMKUND FÅ AVDRAG FÖR?DU FÅR AVDRAG FÖR ARBETSKOSTNADEN NÄR VI UTFÖRREPARATION OCH UNDERHÅLL SAMT OM- OCH TTILLBYGGNAD (ROT).MATERIAL OCH RESEKOSTNADER GER INTE RÄTTTILL ROT OCH RUT-AVDRAG.EX PÅ ROT-JOBB: UTBYGGNAD, TAKBYTE, KÖKSBYTE.
FRÅN FÖRSTA IDÉTILL KLARTPROJEKT -VI HJÄLPER DIGHELA VÄGEN.
1: IDÉSTADIETSÄTT DIG/ER NER.GÅ IGENOM: VAD ÄR SYFTET?VAD VILL NI FÅ UT AVBYGGNATIONEN?
2: HEMBESÖKVI TRÄFFAS HOS ER FÖRATT GÅ IGENOM ERA PLANER.VAD GÅR INTE ATT GENOMFÖRA,VAD GÅR ATT FÖRBÄTTRA?
3: KOSTNADLÖPANDE KOSTNADERELLER FAST PRIS?DU SOM KUND AVGÖRVILKET UPPLÄGGSOM PASSAR BÄST.
4: OFFERTEFTER MÖTETFÅR NI ENSKARP OFFERTDÄR ALLA KOSTNADERTYDLIGT REDOVISAS.
5: KONTRAKTKONTRAKTSKRIVNING DÄRBÅDA PARTER VET HURPROJEKTET SKA GENOMFÖRASOCH VEM SOM TARANSVAR FÖR VAD.
6: BYGGSTARTEFTER ATT BÅDAPARTER ÄR ÖVERENSOM VAD MÅLET MEDPROJEKTET ÄRSTARTAR BYGGET.
7: KUNDKONTAKTÄVEN OM VI HARTOTALENTREPRENADHAR VI HELA TIDEN LÖPANDEKONTAKT MED ERSÅ ATT NI ÄR UP TO DATE.
8: MÅLGÅNG!FYRKANTENS BYGGTJÄNST TARANSVAR FRÅN FÖRSTA SPIKTILLS NYCKEL ÄR I LÅSET.VI ÄR MED ER UNDERHELA RESANS GÅNG.
TIPS & RÅDFYRKANTENS BYGGTJÄNSTHAR LÅNG ERFARENHETAV BYGGPROJEKT OCHKOMMER GÄRNA MED TIPS OCH RÅDUTIFRÅN EGNA ERFARENHETER.
RITNINGARI BÖRJAN BEHÖVS INTE EN ARKITEKT,DÄREMOT ÄR DET BRA OMOM NI HAR RITAT UPP ERA IDÉER.EN KOPIA AV ORIGINALPLAN-RITNINGEN ÄR OCKSÅ BRA.
IDÉER?DET FINNS INGA DÅLIGA IDÉER!MEN OPÅVERKBARA ORSAKERSOM T.EX. MARKFÖRHÅLLANDEN,HUR HUSET ÄR BYGGT MM, GÖR ATTVISSA IDÉER INTE GÅR.
ENTREPRENADFORMDELAD ELLER TOTALENTREPRENAD?VILL VÅRA KUNDER DETSÅ TAR VI ETT TOTALANSVARINKL. ALL SAMORDNING MEDALLA UNDERLEVERANTÖRER.
BYGGLOV/ARKITEKTFYRKANTENS BYGGTJÄNSTHJÄLPER DIG MED ALLA DELARFRÅN BYGGLOVTILL ARKITEKTER OM SÅÖNSKAS.
UNDERLEVERANTÖRER?FYRKANTENS BYGGTJÄNST HARBYGGT UPP ETT GEDIGET NÄTVERKAV KOMPETENTA, LOKALA,BYGGFÖRETAG FÖR ATT LEVERERABÄSTA MÖJLIGA LÖSNING.
BYGGMEDOSS
VÅRT TEAM
KONTAKTA OSS070-691 80 59INFO@FYRKANTENSBYGG.SE

© 2022 Fyrkantens Bygg